Tag: Membaca Tabulature

Membaca Tabulature

*6 garis horizontal 6 garis horizontal pada tablature melambangkan senar pada gitar garis horizontal pertama menunjukan senar satu(senar tekecil) garis horizontal ke-dua menunjukan senar ke-dua garis horizontal ke-tiga menunjukan senar ke-tiga garis horizontal ke-empat menunjukan senar ke-empat garis horizontal ke-lima menunjukan senar ke-lima garis horizontal ke-enam menunjukan senar ke-enam(senar besar) *angka-angka pada garis horizontal angka-angka […]

Baca selengkapnya